همواره لوگوها به عنوان یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بخش ها در ایجاد تعامل با مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات محسوب می شوند.

یک لوگوی خوب ، می تواند برند و شرکت را سریع تر به اهداف تعیین شده برساند . از این رو طراحی لوگویی که بتواند سالیان سال به عنوان لوگوی برند باقی بماند و با وجود تغییرات اجتناب ناپذیر در سلایق مخاطبان ، نیاز به تغییر نداشته باشد ، امری حیاتی است.

کارگاه تولیدی جیب ، از سال 87 کار خود را در زمینه پوشاک شروع کرده است و در سال 94 با گسترش کسب و کار خود به فکر طراحی لوگو افتاد که این وظیفه برعهده بنده بود .

لوگوی طراحی شده با الگو برداری از نام برند ، و به شکل جیب طراحی شده است که باعث ماندگاری نام آن می شود و میزان نفوذ در میان مخاطبان خود را چند برابر می کند.

portfolio-1 portfolio-2
portfolio-3