همکاری با انجمن طبیعت گردی ایران بسیار شیرین بود و خوشحالم که این همکاری همچنان ادامه دارد. طراحی پوستر برای انتخابات آنلاین انجمن طبیعت گردی با الهام گرفتن از طبیعت انجام شد و زیبایی طبیعت به پوستر جان و زیبایی خاصی افزود.

برای این پروژه سه طرح آماده شد که در نهایت یک طرح برگزیده شد . در ادامه می توانید هر سه طرح را مشاهده کنید .

portfolio-1 portfolio-2
portfolio-3 portfolio-4